Ansvariga
MilDigitalGroup

Läs mer om vilka som ansvarar för vad här nedan.

MIL
DIGITAL
GROUP

MIL
DIGITAL
GROUP

Verksamhetschef

Aleksandar
Milačić

aleksandar.milacic@utrikesgruppen.se

Kommunikationschef

Maximilian
Folkesson
Müller

max.folkesson@mildigitalgroup.se

IT-Chef

Daniel
Jesus
Milačić

daniel.milacic@gmail.com

Försäljningschef

Johan
Svensson

johan.svensson@mildigitalgroup.se

Personalansvarig

Halima

halima@mildigitalgroup.se

Ombud

Mohamed
Abdi

mohamed.abdi@mildigitalgroup.se

Kom i kontakt med oss

Kom i kontakt med de ansvariga

aleksandar.milacic
@utrikesgruppen.se

max.folkesson
@mildigitalgroup.se

daniel.milacic
@gmail.com

johan.svensson
@utrikesgruppen.se

halima
@mildigitalgroup.se

mohamed.abdi
@mildigitalgroup.se

Mejla oss vid eventuella frågor och/eller funderingar.

MIL
DIGITAL
GROUP

MIL
DIGITAL
GROUP

.